تمامی نوشته های: علیرضا کشاورز

About علیرضا کشاورز

۳ شهریور, ۱۳۹۷

بیمارستان تخصصی چشم بینا – مشهد

به گزارش مشرق نیوز، همزمان با هفته دولت، نخستین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی خصوصی بینا در منطقه شرق کشور با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مشهد افتتاح شد. بیمارستان بینا در هفت طبقه، با زیربنای ۹ هزار و ۵۰۰ متر مربع و با ۵۰۰ میلیارد ریال هزینه توسط بخش […]

اخبار ۰ دیدگاه