اخبار

۵ شهریور, ۱۳۹۶

ساختمان جدید بورس تهران

موفقیت ­های داخلی و خارجی بورس اوراق بهادار تهران در سال های اخیر به خصوص رشد بازار، افزایش تعداد سهامداران، گسترس دسترسی فیزیكی و الكترونیكی به بازار و همچنین كسب جایگاه در مجامع بین­ المللی بورس­ ها همگی بر ضرورت احداث ساختمان شاخص و پایدار با كاربری ویژه بورس تأكید داشت. از این رو احداث […]

اخبار
  • 1
  • 2