درب‌های اتوماتیك

انواع درب‌های اتوماتیک مانند درب‌های کشویی، لولایی و گردان در ورودی‌ها، ترددی هدایت شده،ایمن و بهینه را برای افراد فراهم میکند. همچنین عامل کاهش مصرف انرژی، آلودگی صوتی و آلودگی‌های محیطی مانند گرد و غبار میباشند.
استفاده از درب‌های اتوماتیک در ورودی‌ها نوعی خوش آمدگویی به میهمانان و یا بازدید کنندگان نیز میباشد.

  • 1
  • 2