انواع درب‌های لولایی

درب های نوسان، فضای کمتری را در اختیار می گذارد، در حالی که حداکثر عرض باز کردن اتوماسیون در درهای نوسان یک روش نسبتا ساده و در عین حال بسیار پایدار است تا عملکرد، قابلیت دسترسی و ظرفیت ورودی یا خروجی را افزایش دهد. علاوه بر این، با تمام ASSA ABLOY Swing Doors اپراتورهای دستی در صورت لزوم، برای راحتی و ایمنی آسان است.