بازار چارسو

بازار چارسو كه در زمینی به مساحت ۵۷۰۰ متر مربع با ۱۵۰۰۰ متر فضای تجاری، ۳۳۰ باب مغازه و ۵ سالن سینما در تقاطع خیابان جمهوری اسلامی و حافظ توسط شركت امید نیك در حال احداث می باشد به عنوان یكی از قطبهای تجاری در حال احداث پایتخت، با انتخاب شایسته دربهای اتوماتیك بیسام سوئد، به جمع مشتریان شركت صبا پیوست.