پروژه ها

پروژه های شرکت افزار نوآوران صبا نمایندگی رسمی بیسام در ایران

بازار چارسو

۱۳۹۶

مجتمع تجاری ارگ تجریش

۱۳۹۵

هتل اسپیناس پالاس
بیمارستان رضوی مشهد
شعبات بانک کارآفرین
بیمارستان سرطان تهران
بیمارستان رسول اکرم