مركز مجاز خدمات پس از فروش بیسام درایران (بیسام سرویس) ، جهت اطمینان از كاركرد مداوم و بدون اشكال درهای اتوماتیك وافزایش طول عمر آن ها همواره با مشتریان خود همراه است .شبكه گسترده وكارآمد وخدمات پس از فروش بیسام سرویس، با ویژگیهای منحصر به فرد خود، قابلیت ارائه خدمات با كیفیت بالا در سراسر كشور و در كوتاه ترین زمان را به مشتریان خود دارا می باشد.ارائه دو سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش برای كلیه دربهای بیسام در ایران، یكی از وظایف اصلی مركز مجاز خدمات پس از فروش صبا می باشد.